Selskabets aktiekapital

Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i december 2016 næsten 500 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital er pr. december 2016 på 54.500.000 kr. og består af 45.500.000 kr. stamaktier med hver en stemme og 9.000.000 kr. præferenceaktier uden stemmeret.

Selskabets aktiekapital er  pr. marts 2017  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer  Aktiekapital andel  Stemmeret andel
P.W.H. ApS 25-33,33% 25-33,32%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab 15-19,99% 5-9,99%
Asminderød Finans 10-14,99% 20-24,99%
Atlas Equity ApS 10-14,99% 10-14,99%
PJB Ejendomsinvestering ApS 10-14,99% 10-14,99%