Selskabets aktiviteter

Copenhagen Capital investerer udelukkende i mindre likvide aktiviteter, ejendomme. Copenhagen Capital tilser at købe ejendomme til bedst mulig forrentning, og gerne med udviklingsmuligheder med henblik på at optimere den fremtidige indtjening.