Selskabets aktiviteter

Copenhagen Capital er et ejendomsselskab, som driver en række bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn.

Selskabet investerer i boligudlejningsejendomme eller erhvervsejendomme med mulighed for udvikling, herunder potentiale for indretning af nye boliger, med et klart mål om at forbedre ejendommenes rentabilitet. En forbedret rentabilitet opnås først og fremmest ved modernisering og løbende vedligeholdelse af ejendommene, samt sikre en længere uopsigelighed for lejemålene.

Afkastet, der tilfalder investorerne, skabes gennem drift og optimering af de underliggende ejendomme.

Selskabet foretager løbende screening af udbudte ejendomme med henblik på udvidelse af Selskabets ejendomsportefølje gennem yderligere opkøb. Ved udvælgelsen lægges der primært vægt på beliggenhed, men også forhold som det lokale områdes udviklingsmuligheder og infrastruktur har stor betydning. Det er altid en bærende forudsætning, at de grundlæggende bygningskonstruktioner er i orden, og at ejendommene har oplagte anvendelsesmuligheder på langt sigt.

Ledelsen i Copenhagen Capital arbejder løbende for at sikre et højt vedligeholdsmæssigt niveau på koncernens ejendomme samt for at realisere ejendommenes udviklingsmuligheder. De grundlæggende forudsætninger for en stærk langsigtet performance er:

  •  at levere kvalitet til selskabets kunder (lejere)
  •  at kende sine ejendomme og beliggenheder
  •  at se og forfølge muligheder
  •  at oparbejde og vedligeholde lange relationer til samarbejdspartnere  at øge bygningsdelenes levetid med lavest mulig omkostning
  •  at respektere risici og udfordringer  at være fokuseret og troværdig

Selskabets opkøbsstrategi er lagt ud fra en række makroøkonomiske og demografiske betragtninger. Den inkluderer ejendomme i Storkøbenhavn, eftersom de historisk har vist sig at være eftertragtet som investering, ligeså vurderer Selskabet, at den fortsættende urbanisering skaber et solidt grundlag for høj efterspørgsel og højt totalafkast.